Hommeles tussen de herders

En toen was er een nieuwe aartsbisschop in België. Mgr. André-Mutien Léonard is benoemd tot opvolger van kardinaal Godfried Danneels. In mijn perceptie — maar ik ben maar een onnozele leek uit het hoge noorden — volgt de ene vriendelijke herder de andere vriendelijke herder op. Maar nee, dat mag ik niet vinden, als ik alle woeste berichten mag geloven. Een vijand van het volk volgt een vijand van de kerk op — zo moet ik het geloof ik ongeveer zien…

Voor de buitenstaander moet het tamelijk onbegrijpelijk zijn: waar maken die katholieken zich toch zo druk om? Waarom toch steeds dat gekrakeel over de bisschoppen en aartsbisschoppen? In Nederland hadden we laatst ook al die onbegrijpelijke ellende rond mgr. Eijk… Zowel te linker- als te rechterzijde werd driftig aan de stoelpoten van onze aartsbisschop gezaagd, met als ontegenzeggelijk voordeel dat hij nu per saldo nog gewoon rechtop kan zitten, zij het een klein stukje dichter bij de grond. Alom werd gesmuld van de vuile was die buiten hing, maar wie wist waar de vlekken op het wasgoed vandaan kwamen?

Nou ja, de buitenstaanders mogen zich troosten, veel katholieken snappen er ook maar weinig van. Laat ik voor mezelf spreken… Ik ken de Belgische situatie niet goed, dus ik verkeer in zalige onwetendheid over de plaatselijke gevoeligheden aldaar. Maar ik vind het toch vreemd als ik lees dat mensen uitroepen dat mgr. Leonard “een vriend van paus Benedictus XVI” is, alsof dat iets heel ergs is, iets ongehoords. De “Belgische Joseph Ratzinger” wordt hij zelfs genoemd… Nou ja, je kunt met mindere intellectuelen vergeleken worden — ik zou het persoonlijk opmerkelijker vinden wanneer hij, pak ‘em beet, de Belgische Richard Dawkins genoemd zou worden. Maar wederom: ik ben maar een onnozele leek.

Te rechterzijde wordt intussen met verbetenheid de aanval geopend op de voorganger van Mgr. Léonard, kardinaal Danneels. Als ik de bitterzure tirade van Stijn Calle mag geloven, heeft mgr. Danneels de Belgische kerk tot op de laatste baksteen afgebroken. Nu is deze scribent ongetwijfeld beter geïnformeerd dan ik ben, maar de laatste keer dat ik in België was, heb ik geloof ik nog gewoon kerken rechtop zien staan. En dat lag ook wel in de lijn van mijn verwachtingen: want de kerk heeft toch in haar tweeduizendjarige geschiedenis heel wat woestere vijanden buiten en binnen haar deuren gehad, en toch steeds voldoende veerkracht getoond om daar niet al te zeer van onder de indruk te zijn.

Wat mij in die hele opgewonden kakofonie nog het meeste trof, waren de reacties van de twee hoofdrolspelers zelf. Mgr. Danneels zei tijdens een persconferentie heerlijk onderkoeld: “Er zijn natuurlijk verschillen in temperament, maar in feite zijn wij toch allebei bisschoppen van de rooms-katholieke Kerk en wij hebben dezelfde liefde voor de Kerk en hetzelfde geloof en hetzelfde Evangelie.” En Mgr. Léonard zei ongeveer hetzelfde in andere bewoordingen, in een interview op de Vlaamse televisie (met dank aan Jan Brouwers, die een mooi stuk over dit interview schreef op zijn blog). Tussen Obama en zijn voorganger Bush, aldus Léonard, zullen veel wezenlijkere verschillen bestaan dan tussen hemzelf en zijn voorganger.

Nee, hoe naïef men mij ook vinden mag, ik blijf denk ik toch maar bij mijn bescheiden opvatting dat de ene vriendelijke herder de andere vriendelijke herder opvolgt. Ik ben onder de indruk van de wijze waarop mgr. Léonard enkele heikele kwesties in zijn beste Nederlands verstaanbaar weet uit te leggen. Met de buitenstaander verbaas ik mij dus dat het zo vaak hommeles is in deze merkwaardige Roomse Kerk — maar ik ken ook de rijke schat die onze Heilige Kerk bewaakt, en ik verbaas me er eigenlijk nog veel dieper over dat het niet wat vaker hommeles is.

14 gedachten over “Hommeles tussen de herders

 1. Reactie van de Nederlander in België, Vlaams-Brabant, in de Brusselse Rand. Léonard spreekt inderdaad zeer behoorlijk Nederlands en de Vlamingen zullen het waarderen, in meerderheid, dat hij überhaupt Nederlands spreekt, en zo goed. Bovendien heeft hij zeer pro-Nederlandstalige opvattingen (http://lvb.net/item/6450)! Peter van Zoest (blog Jan Brouwers), sorry: de vergelijking met die Waalse minister slaat nergens op. Hommeles geeft het al 2000 jaar in de Kerk, maar het geloof, de inhoud, wint het steeds weer van de reltrapperij. Zou daar soms een ‘bovennatuurlijke oorzaak’ voor zijn? Léonard spreekt zich in veel heikele kwesties wat radicaler uit dan Danneels, er is ontegenzeggelijk een stijlverschil. Ik denk dat de Kerk hier in België, in het bijzonder in Vlaanderen, dat héél goed kan gebruiken, by the way. Maar Danneels is heel sterk op het terein van de spiritualiteit en stoot eigenlijk niemand af. In de Kerk gaat het niet om Danneels of Léonard, maar om Christus. Zei Paulus dat al niet ooit?

 2. Ook ik heb mij (als niet rooms-katholiek maar wel Belgisch christen) verschrikkelijk gestoord aan het opgewonden gekakel van politiek en media. Ik zie niet in waarom mgr. Léonard minder ‘goed’ zou zijn dan mgr. Danneels.
  Ik wens hem veel kracht en Gods zegen toe in zijn herderlijke taken.

 3. Pingback:Hommeles tussen de herders (2) « Geloof jij het?

 4. Ik denk dat deze Bisschop te Rooms is voor het ontspoorde belgie.Die in de kerken maar doen waar ze zelf zin in hebben. Naar ik heb gezien, vieren ze daar de Eucharistie op een manier die totaal niet klopt. Deze Bisschop zal hoop ik ervoor zorgen dat de eucharistie weer geviert word zoals het hoort.
  En natuurlijk zal hij ook de priesters kenbaar maken dat ze een gelofte hebben afgelegt die trouw dient te zijn en niet hun eigen koers dienen te varen zoals ze nu doen.
  Ik stejm voor deze Bisschop en hoop dat hij Belgische kerken terug zal brengen naar Vat II

 5. Het ontspoorde België… heel West-Europa leidt aan die ziekte, de gehele westerse wereld. Vraag maar aan Benedictus XVI. In België is de situatie in Vlaanderen vooral problematisch, naar mijn mening, meer dan in Brussel en Wallonië. Ik woon in de Rand van Brussel en ben voortdurend in de twee werelden: de Vlaamse en de Franstalige. Vlaanderen is Nederland achternagegaan in de liberalisering, in maatschappij en in het kerkelijk leven van de progressieve kerk die in Nederland nauwelijks nog lijkt te bestaan. Het trekt Brussel en Wallonië op maatschappelijk vlak mee, wat de communautaire crisis verscherpt. Léonard lijkt me inderdaad de aangewezen persoon om vanuit de Kerk Vlaanderen weer ‘op het goede spoor’ te krijgen, maar de vraag is wat hij in vijf jaar kan doen, binnen de Kerk alleen al, laat staan daarbuiten. Hopelijk laat de paus en OLV Heer hem tot z’n 80-ste zitten, dan heeft hij meer tijd. Of hij daar zélf op zit te wachten, dat is natuurlijk een andere vraag.

 6. Ik kan als Vlaams RK de bovenstaande reacties alleen maar bijtreden. Mgr Léonard verdedigt de leer van de Kerk, komt vrank en vrij voor die leer uit, en zegt inhoudelijk iets waar je wat aan hebt. Je kan ermee akkoord zijn of niet, maar hij heeft tenminste een duidelijk standpunt. Zelfs mijn atheïstische vrienden vonden Danneels in dat opzicht ontzettend lauw en zonder standpunt. Als je allemansvriend wil zijn, hoe kan je dan evangeliseren? OLH had ook veel mededogen, maar zei terzelfdertijd wel waar het op stond. Bovendien, en dit wordt door de links-liberale media in Vlaanderen (er zijn er bijna geen andere, hetzij dan in de blogosfeer)doodgezwegen, het seminarie in het diocees van Mgr Léonard trekt wél nog roepingen: deze als een onmens afgeschilderde herder weet dus duidelijk te inspireren, dit i.t.t. de bisschoppen in het lauwe Vlaanderen dat ongeveer al zijn seminaries heeft moeten bundelen wegens gebrek aan roepingen… Overigens, dat een jonge Vlaamse priester in de media openlijk campagne voert tegen een nieuw aangesteld (religieus) kaderlid is ongehoord en zou in elk normaal bedrijf tot sancties leiden, zo niet tot ontslag… Idd, laat ons bidden voor Mgr Léonard, dat het hem vergund weze nog vele jaren zijn werk (en dat van de Heer) te doen!

 7. In het filmpje dat je noemt, geeft mgr. Léonard trouwens verschrikkelijk diepgaande en slimme antwoorden op belachelijke en onnodige vragen. Hij is naar mijn aanvoelen behoorlijk christocentrisch en pastoraal.

 8. Laat dat ‘behoorlijk’ maar weg. Hij is sowieso zéér christocentrisch, zéér intelligent, een man van de kerk, zéér communicatief en zeer pastoraal. En soms, wat hij zelf toegeeft, een tikkeltje ijdel….

 9. Ik heb de hele santekraam ooit zó verwoord:
  GELUKKIG KAN GOD TEGEN EEN STOOTJE.
  Als we in een (verre?) toekomst, wanneer we aan de andere kant van het poortje van de dood aangekomen zijn, kunnen we denken: “Wat hebben we er toch een puinhoop van gemaakt.”

 10. Ik hoop dat mgr Léonard weer wat Spirit in de Belgische Kerk kan brengen, ze heeft het keihard nodig. Een voorbeeldje ter illustratie. Een week of wat geleden was ik in een doordeweekse (!) Mis in de kathedraal (!) in Gent, waar ik tijdens het ‘Eucharistisch’ gebed heb besloten niet ter Communie te gaan, omdat ik geen zin had om een stukje brood te eten i.p.v. het Lichaam van Christus. Zo’n rommeltje maakte men ervan. Aan de kerkgangers lag het niet, die waren vroom en serieus genoeg. Alleen jammer dat ze, als schapen naar de slachtbank, allemaal ter Communie gingen en niet de priesters (nota bene 2 stuks) afstraften door massaal te blijven zitten. Waarschijnlijk zo lamgeslagen door allerlei onzin die voor Eucharistisch gebed door moet gaan, dat ze het niet eens in de gaten hadden (zoals veel kerkgangers hier in Nederland niet eens doorhebben als er een WoCo i.p.v. een Mis is). Triest … ik hoop dat mgr. Léonard eens een hartig woordje met zijn Gentse collega gaat spreken.

 11. Ik was in de kerstnacht met mijn gezin in de kathedraal van Gent, met mgr. Van Looy. Het was er steenkoud, maar dan gewoon in graden celsius: één graad boven nul of zo, natte sneeuw aan de voeten, natte marmeren tegems op de vloer, zo te merken geen enkel vorm van verwarming, maar dat lijkt me ook volledig onbetaalbaar voor deze zeer hoge en zeer tochtige kerk. De liturgie was verzorgd, maar hier en daar – bij de communieuitreiking met name – chaotisch. Hoe dan ook: ik zou in jjou geval niet je hoop stellen op mgr. Léonard, want die heeft echt z’n handen vol aan wat hij in Mechelen-Brussel gaat aantreffen, maar een briefje schrijven aan de Gentse bisschop. Why not? Dan is hij geïnfomeerd en kan hij zelf zien wat er er aan doet. Schrijf je ‘m iet, dan zal er waarschijnlijk niets veranderen. Probeer het rustig en objectief te formuleren, niet aggressief, dan heb je het meeste kans op een positief vervolg. Doet hij er niets mee, dan is dat zijn zaak; in elk gavel niet meer de jouwe: je hebt je ‘katholieke plicht’ dan gedaan. Give it a thought. Adres: Bisdomplein 1,
  B 9000 Gent. Succes!

 12. Ik kan beamen dat die kerk koud is; het was er net voor de jaarwisseling kouder dan buiten 🙂

  Anyway, het is niet mijn ‘katholieke plicht’ om over dit soort dingen naar bisschoppen te schrijven. Ik ben daar één keer geweest, en zou er ook in geval van een goede Mis waarschijnlijk nooit meer gekomen zijn. Laat de vaste bezoekers maar schrijven. Of laat de bisschop daar gewoon maar eens zijn priesters beter in de gaten houden. Er zitten een aantal vrijzinnige sujetten tussen en dat weet hij ongetwijfeld heel goed.

 13. Ik bewonder mgr. Léonard om zijn denkbeelden en weet dat het hier een intelligent en doordacht persoon betreft. Net zoals dit het geval was met zijn voorganger.

  Toch kan ik mij als leerkracht godsdienst in het middelbare onderwijs niet gelukkig verklaren omtrent zijn tegen de borst stuitende communicatie die de man reeds gebruikte in het verleden en waarmee hij recent weer het nieuws wist te halen.
  De jongere generaties die reeds zo moeilijk te bereiken zijn door de kerk in Vlaanderen hebben hem reeds verworpen en hij zal veel water bij de wijn moeten doen om zich weer enigszins salon aanvaardbaar te maken.

  Mgr. Léonard, ik smeek u hierbij om zich te realiseren dat we in de 21ste eeuw leven en dat dit een media maatschappij is waarin de komende generaties via de media de wereld bekijken. Laat de kerk hier intelligent mee om springen en leg uw eigen ijdelheid naast u neer door op een minder immediate en meer doordachte wijze naar de buitenwereld te communiceren.

 14. Ik denk dat u het helemaal verkeerd ziet. Als het ‘katholieke’ onderwijs in Nederland en Vlaanderen (en de rest van Europa?) decennia lang relativisme heeft gepredikt op het terrein van onder meer de seksualiteit, terwijl de kerkleiding internatiaal al die tijd duidelijk is geweest, dan moet de de schuld niet leggen bij een bisschop die de visie van de kerk verwoordt (en anders dan zijn voorganger minder onder de mat steekt!). Dan ligt er een opdracht voor katholieke leerkrachten: hun eventuele verkeerde opvattingen etgen het licht houden, en hun lessen aanpassen. Maar dat kost je in onze streken de kop, in de scholen, je riskeert je baan. Dus doet iedereen er het zwijgen toe… Ik spreek uit ondervinding. Nee, laten we een moed hebben de waarheid durven zeggen, zoals deze bisschop. Dan heb je tegelijk minder tienerzwangerschappen in het onderwijs, minder gebroken relaties, emotionele schade, echtscheidingen, etc. etc. etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *