Marta, Maria en Teresa van Calcutta

Moeder Teresa onthulde ooit in een brief dat Jezus tijdens de Heilige Communie tot haar had gezegd: “Ik wil Indiase zusters, die Maria en Marta zullen zijn, die zo met Mij verbonden zullen zijn, dat ze Mijn liefde zullen uitstralen.” Juist de bijzin over de Bijbelse zussen Maria en Marta is interessant. Van oudsher zijn zij het symbool van de twee soorten kloosterordes: enerzijds de contemplatieve ordes, die zoals Maria aandachtig naar de Heer luisteren en zich dus vooral toeleggen op gebed, en anderzijds de actieve ordes, die net als Marta het ‘vuile werk’ opknappen – dus bijvoorbeeld voor armen, zieken en stervenden zorgen.

Op het eerste gezicht zou je Moeder Teresa en haar zusters in die laatste categorie plaatsen. Maar volgens priester en oud-missionaris Martin Vernooij, die Moeder Teresa persoonlijk gekend heeft, klopt dat niet. De Zalige Teresa van Calcutta had iets van Marta én Maria. Dat was precies de sleutel tot haar succes, precies de reden dat haar naam synoniem is geworden met medemenselijkheid, en dat er vandaag wereldwijd zo veel aandacht is voor haar honderdste geboortedag. Moeder Teresa was contemplatief in actie.

Ik interviewde pater Vernooij onlangs voor het Katholiek Nieuwsblad – een boeiende man, die prachtig kan vertellen. Ik citeer een korte, in deze context betekenisvolle passage uit dat interview:

“In alle kapellen van de zusters staat naast het kruis: ‘I thirst’, Ik heb dorst – woorden die Jezus uitsprak aan het kruis. Dankzij Moeder Teresa ontdekte ik de diepere betekenis van die woorden. De dorst van Jezus is niet louter fysiek – Hij dorst naar onze liefde. Hij bemint ons, en Hij wil dat wij Hem beminnen. Moeder Teresa wist dat mensen die dorst hebben, niet alleen vragen om drinkwater, maar ook om liefde. Dat is de kracht van al die zusters.”

Het gehele interview was te lezen in het KN van week 32, 12 augustus 2010.

2 gedachten over “Marta, Maria en Teresa van Calcutta

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *