Nieuws! Tweede zin van Genesis klopt ook al niet!

Na jaren van intensieve studie van paleo-Hebreeuwse bronteksten van het Oude Testament, ben ik tot een schokkende conclusie gekomen: de tweede zin van het Bijbelboek Genesis wordt steevast verkeerd vertaald!

Mijn bevindingen zijn reeds gepubliceerd in het gezaghebbende internationale vakblad Journal of Old-Testamentic Fallacies and Behavorial Linguistical Academical Horsedung Studies.

Alle deskundologen uit mijn vakgebied zijn het er unaniem over eens dat mijn vondst uniek en briljant is, en dat zij al die jaren paardenpoep in hun ogen hebben gehad.

Gezaghebbende theologen en kerkleiders van alle gezindten hebben inmiddels toegegeven dat alles wat zij de afgelopen tweeduizend jaar beweerd hebben volslagen krankjorum is, en dat het exacte tegendeel waar is van alles wat de kerken ooit onderwezen hebben. Gelovigen zijn inmiddels en masse de weg kwijt — tenminste, alle gelovigen die, zoals het hoort, iedere nieuwe wetenschappelijke wensdroom als openbaring van Hogerhand erkennen.

De ChristenUnie, de Bond tegen het Vloeken en de Katholieke Huisvrouwenvereniging Regio Gelderland-Midden hebben zichzelf al bij unanieme stemming van de leden opgeheven. De EO beraadt zich nog op haar toekomst (naar verluidt omdat Andries Knevel beweert dat hij de tweede zin van Genesis al jaren niet meer zo letterlijk nam).

Er zijn reeds Kamervragen gesteld, in de bossages van mijn voortuin liggen fotografen met telelenzen en zojuist zag ik een satellietbusje van CNN met piepende banden mijn straat indraaien.

En dat alles dankzij mijn hemelschokkende ontdekking, over de onjuiste vertaling van de tweede zin van Genesis.

In de Willibrordvertaling eindigt die zin met: “…en de geest van God zweefde over de wateren.” De NBV: “…maar Gods geest zweefde over het water.” De King James: “…and the Spirit of God moved upon the face of the waters.”

Helemaal fout.

“…en de geest van God stormde in een glas water”, moet dat zijn.

Dus.

11 gedachten over “Nieuws! Tweede zin van Genesis klopt ook al niet!

  1. Bwaah, hij’s fijn! 😀 Maar één kanttekening: hoe konden er toen al glazen zijn, terwijl de schepping nog niet zo ver was? Krijgen we daar ooit een antwoord op uit de fundamentele natuurkunde, denk je? 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *