Het postadres van Jezus

Toen stuurde Hij de menigte weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij Hem en zeiden: ‘Leg ons het beeld uit van het onkruid op de akker.’ Hij antwoordde: ‘De zaaier van het goede zaad is de Mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat […]

Lewis, Kennedy en Huxley

Eergisteren, zaterdag de 22e november 2008, was het precies 45 jaar geleden dat de grote christelijke auteur C.S. Lewis stierf. Het was eergisteren ook precies 45 jaar geleden dat John F. Kennedy stierf. En, tot slot, was het eergisteren precies 45 jaar geleden dat Aldous Huxley stierf. Toeval? Natuurlijk niet, zegt Peter Kreeft, die een […]

Oud liedje op nieuwe instrumenten

Harde wetenschappelijke bevindingen vormen het ritme. Als basso continuo klinken de logge grondtonen van het eigen gelijk. De melodie: het meest onverdraagzame ongeloof, de voortdurende verkettering van de tegenpartij. Zie hier: het oude liedje dat niet alleen door atheïsten maar de laatste tijd vooral ook door bepaalde christelijke groeperingen wordt gezongen.

Broeder Metaal

Laatst stond in de krant een stukje over die drie Ierse priesters die met enig succes hun zangkunsten vertonen. Ik lees er de laatste tijd veel over, maar vraag me af wat er zo bijzonder aan is… Je hebt priesters die boeken schrijven, priesters die tuinieren, je hebt zelfs priesters die de H. Mis opdragen, […]

Theologie als topprestatie

‘Toptheoloog gaat weer terug naar de bronnen’, kopte dagblad Trouw vandaag. Achter deze kop schuilt een mooi interview met emeritus hoogleraar theologie Jan Jongeneel. Hij zegt behartigenswaardige dingen: “Toptheologen behoeven niet per definitie priester of predikant te zijn. Er zijn ook lekentheologen die topprestaties leveren. (…) Wel is het nodig dat toptheologen sterk gemotiveerd zijn […]

Een kleine toelichting

Misschien moet ik iets vertellen over de titel en ondertitel van dit blog. Op zich werden die redelijk gedachteloos uit mijn mouw geschud, op een late avond dat ik de slaap moeilijk kon vatten en ik van weeromstuit een weblog ging opzetten – een gedachte waar ik al langer mee speel. Maar nu ik er, […]

Keuzes uit het Bronnenboek

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ClNo-CuoJlI] Sinds kort ligt het Bronnenboek Christendom in de boekhandel; een (al zeg ik het zelf) prachtige bloemlezing van christelijke wijsheidsliteratuur.  We hebben wat filmpjes gemaakt waarin mijn mede-samensteller en ikzelf enkele keuzes toelichten. Zoals deze hierboven. Of bekijk ze allemaal op ons YouTube-kanaal.

Fantasie in de ban

Bromsnor Richard Dawkins, hoofdcommisaris de Atheïstische Gedachtepolitie, heeft een nieuwe verdachte in het vizier: kinderliteratuur. Commisaris Dawkins heeft namelijk het bange vermoeden dat bepaalde subversieve boeken gevuld zijn met bepaalde subversieve ideeën. Nu heb ik meermalen hetzelfde betoogd (onder meer in dit artikel in Trouw), met dat verschil dat ik het niet als strafbaar feit […]