This Theme Supports a Custom FrontPage

Newman versus Van Bijsterveldt

Newman versus Van Bijsterveldt

In mijn column in de mooie kersteditie van het Katholiek Nieuwsblad, sloeg ik minister Marja van Bijsterveldt nogal ongenadig om de oren met kardinaal John Henry Newman. Dat kun je een beetje zielig vinden – zij het voor kardinaal Newman omdat ik de arme man 120 jaar na zijn dood zo bruusk misbruik, dan wel voor minister Van Bijsterveldt omdat ik zo’n zwaargewicht gebruik om haar mee om de oren te slaan – maar ik vind dat onze Minister van Onderwijs het toch echt wel verdiend heeft.

Lees verder OverNewman versus Van Bijsterveldt

Advent II

Advent II

Sla de mantel van Gods gerechtigheid om, zet op uw hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige. (Bar. 5:2) “Jij moet kopen wat ik zeg dat jij moet kopen”, zegt mijn zoon dwingend van achter de toonbank van zijn nieuwe winkeltje — van Sinterklaas gekregen. Ik feliciteer hem met zijn inzicht in de ware aard vanLees meer overAdvent II[…]

Caritas in veritate (3): De lezingen

Caritas in veritate (3): De lezingen

encycliekInmiddels is Caritas in veritate ook in het Nederlands verschenen, dus nu is er echt geen reden meer om deze encycliek niet te lezen… Het is stevige, maar fascinerende kost, kan ik je verzekeren. Stevig, omdat het taalgebruik tamelijk academisch is, en enige bekendheid met de theologie van de huidige paus wel handig is. Fascinerend, omdat het een gezaghebbend en kritisch — ik durf wel te stellen: profetisch — geluid is in een heleboel actuele debatten: over de economie natuurlijk, over het milieu, over allerlei ethische kwesties, over rechtvaardigheid, mondialisering, armoede, religieus geweld, wetenschap, atheïsme…

Lees verder OverCaritas in veritate (3): De lezingen

Caritas in veritate (2): open uitnodiging

Caritas in veritate (2): open uitnodiging

Ik had beloofd wat uitgebreider op de nieuwe encycliek Caritas in veritate in te gaan zodra ik die gelezen had. Welnu, ik heb de encycliek inmiddels gelezen, en ik zal mijn belofte nakomen, maar niet meteen. Waarom niet? Nou, omdat het een zware pil is. Indrukwekkend, inspirerend, maar ook moeilijk. Het vergt denk ik wel meer dan één lezing om er iets zinnigs over te kunnen zeggen.

Dus samen met enkele geestverwanten kreeg ik een beter idee: laten we een bijeenkomst organiseren rond deze encycliek. Zo gezegd zo gedaan. Een colloquium doctum noemen we het, een ‘geleerd gesprek’ — maar eigenlijk willen we gewoon samenkomen om in informele sfeer wat dieper in te gaan op de encycliek. Open, eerlijk, kritisch, constructief. En we nodigen jou, waarde lezer van dit weblog, van harte uit om ook te komen. De details:

Lees verder OverCaritas in veritate (2): open uitnodiging

Caritas in veritate (1)

Caritas in veritate (1)

Paus Benedictus XVI ondertekent Caritas in veritate
Paus Benedictus XVI ondertekent Caritas in veritate

“Help, de paus is links geworden!” Dat is vooralsnog een beetje de teneur van de berichtgeving over de nieuwe pauselijke encycliek Caritas in veritate. De Neerlandse pers verbaast zich erover dat paus Benedictus XVI zich in zulke felle bewoordingen uitlaat over economische uitwassen en een appèl doet op moraliteit en menselijke waardigheid. Wake up and smell the coffee, Neerlandse pers! Deze encycliek past prima in een lange reeks rondzendbrieven waarin het Vaticaan de sociale ethiek van de katholieke Kerk uiteen heeft gezet.

Lees verder OverCaritas in veritate (1)

De marketing van het katholicisme

De marketing van het katholicisme

Veel positiefs lees je vandaag de dag niet over de katholieke kerk – logisch hoor, een ‘visser naar mensen’ is haast per definitie geen visser naar complimenten. Maar wat mij opvalt is dat áls er iets positiefs wordt geschreven over het katholicisme, dat de laatste tijd vaak geformuleerd wordt in marketingjargon. Een duidelijk voorbeeld is het boek van Charles Schwietert, De marketing van God. Maar eerder had trendorakel Adjiedj Bakas ook al geschreven dat het katholicisme een enorme economische groeipotentie had, omdat de katholieke reli-kitsch wel goed zou aanslaan bij homo’s. Moest de kerk dus alleen even haar standpunten over homoseksualiteit wat bijschaven. Een kleinigheidje.

Lees verder OverDe marketing van het katholicisme

De wakkere wereld

De wakkere wereld

Vanochtend werd ik gewekt door het gefluit van een vogel in mijn achtertuin. Dat klinkt als een hoogst onbijzonder gegeven, ware het niet dat ik in een nieuwbouwwijk woon, en in nieuwbouwwijken fluiten geen vogels. Ik vermoed dat het met de gemeentelijke bureaucratie te maken heeft; de aspirant-vogel zal eerst wel in twaalfvoud een verzoek tot fluiten moeten indienen, samen met een uittreksel uit het geboorteregister en een kopie van zijn paspoort en rijbewijs, waar vervolgens dertig ambtenaren, een commissie ruimtelijke ordening en de voltallige gemeenteraad kritisch naar moeten kijken.

Het kan er ook mee te maken hebben dat de bomen en bosjes in nieuwbouwwijken nog veel te klein zijn voor vogels.

Lees verder OverDe wakkere wereld