This Theme Supports a Custom FrontPage

À propos, bij Lumen Fidei

À propos, bij Lumen Fidei

Paus FranciscusZo. De encycliek Lumen Fidei heb ik uitgeprint, de bladen bijeengeniet. Ik verheug me er op deze eerste rondzendbrief van paus Franciscus – of de laatste van paus Benedictus, maar net hoe je het bekijkt – op mijn gemakje te gaan lezen. Als ik er daarna iets zinnigs over te zeggen meen te hebben, dan meld ik mij natuurlijk weer. Nu wil ik slechts op één ding wijzen. Namelijk op het feit dat de paus hier het werk van zijn voorganger voortzet en voltooit. Nou ja, dat weet iedereen natuurlijk inmiddels wel, maar ik wil de bredere significantie ervan even driedubbel onderstrepen.

Lees verder OverÀ propos, bij Lumen Fidei

Allerzielen

Allerzielen

“[B]ij “eeuwig” denken wij aan eindeloosheid, en die schrikt ons af; bij leven denken wij aan het door ons ervaren leven, waarvan wij houden en dat wij niet zouden willen verliezen, en dat ons toch tegelijkertijd steeds opnieuw meer last dan vervulling brengt, zodat wij het enerzijds verlangen en tegelijkertijd toch niet willen. We kunnenLees meer overAllerzielen[…]

Caritas in veritate (3): De lezingen

Caritas in veritate (3): De lezingen

encycliekInmiddels is Caritas in veritate ook in het Nederlands verschenen, dus nu is er echt geen reden meer om deze encycliek niet te lezen… Het is stevige, maar fascinerende kost, kan ik je verzekeren. Stevig, omdat het taalgebruik tamelijk academisch is, en enige bekendheid met de theologie van de huidige paus wel handig is. Fascinerend, omdat het een gezaghebbend en kritisch — ik durf wel te stellen: profetisch — geluid is in een heleboel actuele debatten: over de economie natuurlijk, over het milieu, over allerlei ethische kwesties, over rechtvaardigheid, mondialisering, armoede, religieus geweld, wetenschap, atheïsme…

Lees verder OverCaritas in veritate (3): De lezingen

Herinnering: Studiebijeenkomst rond encycliek

Herinnering: Studiebijeenkomst rond encycliek

Even een reminder, voor wie het ontschoten of ontgaan is… Volgende week woensdagavond, 19 augustus, organiseer ik samen met twee geestverwanten een informele studiebijeenkomst in Utrecht rond de nieuwe encycliek van paus Benedictus XVI, Caritas in Veritate. Het is een boeiende en pittige encycliek, vandaar dat het ons zinnig leek om eens met een groepjeLees meer overHerinnering: Studiebijeenkomst rond encycliek[…]

Caritas in veritate (2): open uitnodiging

Caritas in veritate (2): open uitnodiging

Ik had beloofd wat uitgebreider op de nieuwe encycliek Caritas in veritate in te gaan zodra ik die gelezen had. Welnu, ik heb de encycliek inmiddels gelezen, en ik zal mijn belofte nakomen, maar niet meteen. Waarom niet? Nou, omdat het een zware pil is. Indrukwekkend, inspirerend, maar ook moeilijk. Het vergt denk ik wel meer dan één lezing om er iets zinnigs over te kunnen zeggen.

Dus samen met enkele geestverwanten kreeg ik een beter idee: laten we een bijeenkomst organiseren rond deze encycliek. Zo gezegd zo gedaan. Een colloquium doctum noemen we het, een ‘geleerd gesprek’ — maar eigenlijk willen we gewoon samenkomen om in informele sfeer wat dieper in te gaan op de encycliek. Open, eerlijk, kritisch, constructief. En we nodigen jou, waarde lezer van dit weblog, van harte uit om ook te komen. De details:

Lees verder OverCaritas in veritate (2): open uitnodiging

Caritas in veritate (1)

Caritas in veritate (1)

Paus Benedictus XVI ondertekent Caritas in veritate
Paus Benedictus XVI ondertekent Caritas in veritate

“Help, de paus is links geworden!” Dat is vooralsnog een beetje de teneur van de berichtgeving over de nieuwe pauselijke encycliek Caritas in veritate. De Neerlandse pers verbaast zich erover dat paus Benedictus XVI zich in zulke felle bewoordingen uitlaat over economische uitwassen en een appèl doet op moraliteit en menselijke waardigheid. Wake up and smell the coffee, Neerlandse pers! Deze encycliek past prima in een lange reeks rondzendbrieven waarin het Vaticaan de sociale ethiek van de katholieke Kerk uiteen heeft gezet.

Lees verder OverCaritas in veritate (1)