This Theme Supports a Custom FrontPage

Online vriendschap

Online vriendschap

Zou het Vaticaan geabonneerd zijn op Filosofie Magazine? Vast niet, maar het is toch opmerkelijk hoezeer de boodschap van paus Benedictus XVI op Wereldcommunicatiedag aansluit bij de bevindingen van de Moraalenquête van FM, die jaar in teken stond van sociale media. We kunnen er eenzelfde soort voorzichtig optimisme uit destilleren: sociale media als Facebook en Twitter vormen een goede aanvulling op, maar zeker geen vervanging van contact ‘in real life‘.

Lees verder OverOnline vriendschap

Beschavingsmoord per bluetooth

Beschavingsmoord per bluetooth

Een zekere meneer Khan van de Technische Universiteit Eindhoven heeft iets bedacht: een systeem waarmee ouders hun kinderen makkelijk kunnen volgen, en echtelieden elkaar. Het mechanisme klinkt weinig revolutionair — gewoon een computer met bluetooth en een zendertje — maar blijkbaar is het toch vernieuwend genoeg om op te promoveren. Wat mij betreft verdient deze meneer Khan een eredoctoraat in de idioterie. Zijn volgsysteem is, om met chaosprofeet Ian Malcolm te spreken, “the worst idea in a long, sad history of bad ideas”.

Lees verder OverBeschavingsmoord per bluetooth

Caritas in veritate (3): De lezingen

Caritas in veritate (3): De lezingen

encycliekInmiddels is Caritas in veritate ook in het Nederlands verschenen, dus nu is er echt geen reden meer om deze encycliek niet te lezen… Het is stevige, maar fascinerende kost, kan ik je verzekeren. Stevig, omdat het taalgebruik tamelijk academisch is, en enige bekendheid met de theologie van de huidige paus wel handig is. Fascinerend, omdat het een gezaghebbend en kritisch — ik durf wel te stellen: profetisch — geluid is in een heleboel actuele debatten: over de economie natuurlijk, over het milieu, over allerlei ethische kwesties, over rechtvaardigheid, mondialisering, armoede, religieus geweld, wetenschap, atheïsme…

Lees verder OverCaritas in veritate (3): De lezingen

Oude, maar goede wijn

Oude, maar goede wijn

Morgen is het voor de 43e keer ‘Wereldcommunicatiedag’, een door het Vaticaan ingestelde… eh, hoe noem je zoiets — dag, feest, gedenkdag, bijzondere gelegenheid, zelfgecreëerd nieuwsmoment, alibi om je boodschap te herhalen? Afijn, de paus grijpt deze gelegenheid traditioneel aan om een boodschap te versturen over media en communicatie. Dit keer is het thema vanLees meer overOude, maar goede wijn[…]

Verzoening en vergeving

Verzoening en vergeving

Onlangs interviewde ik ethicus Paul van Tongeren over het thema van de vandaag begonnen Maand van de Filosofie: verzoening. Het interview is inmiddels verschenen, in nummer 3 van Filosofie Magazine dat nu in de winkels ligt. En wie zin en tijd heeft, moet dinsdagavond 7 april a.s. maar naar café Trianon in Nijmegen komen, want dan interview ik Van Tongeren nogmaals over dit onderwerp, live ditmaal, in het kader van het maandelijkse Filosofisch Café.

Lees verder OverVerzoening en vergeving