This Theme Supports a Custom FrontPage

Het postadres van Jezus, deel 2

Het postadres van Jezus, deel 2

Hiervoor verbaasde ik me over een klein zinnetje uit Matteüs 13:36:

Toen stuurde Hij de menigte weg en ging naar huis.

Het laat me niet los… Het hele beeld dat het laatste deel van die zin oproept spoort niet echt met mijn beeld van Jezus. De Verlosser die na een lange dag gelijkenissen vertellen en leprozen genezen thuiskomt en neerploft op de bank om Studio Sport te kijken. Op Zijn deurmat een stapel rekeningen, fanmail en vragen van de Belastingdienst over de aard van zijn werkzaamheden als ZZP’er. Een kind dat bij de Messias aanbelt om kinderpostzegels te verkopen.

Lees verder OverHet postadres van Jezus, deel 2

Theologie als topprestatie

Theologie als topprestatie

‘Toptheoloog gaat weer terug naar de bronnen’, kopte dagblad Trouw vandaag. Achter deze kop schuilt een mooi interview met emeritus hoogleraar theologie Jan Jongeneel. Hij zegt behartigenswaardige dingen:

“Toptheologen behoeven niet per definitie priester of predikant te zijn. Er zijn ook lekentheologen die topprestaties leveren. (…) Wel is het nodig dat toptheologen sterk gemotiveerd zijn en dat hun motivatie wortelt in verwondering over en/of ontzag voor het oermysterie ’God’ en de daarmee gegeven mysteries van macro- en microkosmos. Wanneer toptheologen sterke motivatie verbinden met wetenschappelijke kwaliteit, zullen zij zeker een gidsfunctie hebben. Een ware drive voor de Heilige/het heilige, gecombineerd met grondige vakkennis, methodische vaardigheden en een vlotte pen, inspireert altijd.”

Amen. En dat type theologen is schaars, zo bleek wel uit het hele Trouw-onderzoekje waar dit interview ook een uiting van is. Maar er blijft iets bevreemdends kleven aan deze hele zienswijze…

Lees verder OverTheologie als topprestatie