This Theme Supports a Custom FrontPage

De strijd tussen God en Canisius

De strijd tussen God en Canisius

petrus-canisiusraam1Midden in de nacht klonk er ineens lawaai in het Weense huis waar Petrus Canisius verbleef. Een huisgenoot werd wakker en haastte zich naar de kamer van Canisius. Hij tuurde door het sleutelgat, en zag dat de Nijmeegse jezuïet in gebed verzonken was. Later verklaarde deze huisgenoot het volgende: 

“Hij bad vurig en met krachtige stem, hij riep, hij redeneerde. Het was alsof hij vocht met God, zoals eens Jacob met de engel. In mijn jeugdige onschuld dacht ik: In de strijd tussen God en Canisius wil ik mij niet mengen. Zij zullen ook zonder mij weer met elkaar vrede sluiten.”
(Bron: Paul Begheyn s.j., Petrus Canisius. Een Nederlandse heilige. De Heuraut, Nijmegen, 1981.)

Lees verder OverDe strijd tussen God en Canisius

Het blijvende belang van de jezuïeten

Het blijvende belang van de jezuïeten

Iesus Hominum Salvator - Zegel van de jezuïetenToen in 1654 het Kruithuis in Delft ontplofte, gaven velen de jezuïeten de schuld. Niet dat iemand suggereerde dat deze ramp, waarbij honderden mensen het leven lieten, een aanslag was die was voorbereid of uitgevoerd door een lid van de roemruchte Sociëteit van Jezus. Nee, de ‘Delftse donderslag’ was een straf van God, omdat de lokale overheid de aanwezigheid van jezuïeten in hun stad tolereerde. Natuurrampen, samenzweringen, koningsmoorden – geen enkele katholieke orde heeft er zo vaak de schuld van gekregen als het broederschap van de heilige Iñigo Lopez de Loyola

Lees verder OverHet blijvende belang van de jezuïeten

Zuster Marie Adolphine in stripvorm

Zuster Marie Adolphine in stripvorm

In de Kerk der Friezen, het Nederlandse kerkje in de schaduw van het Sint-Pieter in Rome, hangt haar beeltenis. Ik was blij haar daar tegen te komen, zuster Marie Adolphine. In de Friezenkerk is alles über-Nederlands; dat hebben de Nederlandse expats graag, vermoed ik. Aan het einde van de eucharistieviering wordt het Wilhelmus gezongen. Na afloop van de mis wordt zelfs een oer-Hollands – lees: slap – bakje koffie geserveerd, met een speculaasje. (En dat in het land waar de vervaardiging van espresso tot kunstvorm is verheven.) Dergelijk huis-tuin-en-keukennationalisme is niet aan mij besteed, vrees ik. Maar dat ook de beeltenis van zuster Marie Adolphine daar hing – ja, dat raakte me wel. 

Lees verder OverZuster Marie Adolphine in stripvorm