This Theme Supports a Custom FrontPage

Humor en het heilige

Humor en het heilige

“De duivel spotlacht. God buldert hartelijk. Ik geloof, en dat meen ik ernstig, dat God hemel en aarde, sterren en planeten, zeeën en continenten, mensen en dieren en planten, kortom al het geschapene, tot leven gelachen heeft. Niet met een minzaam of een spottend lachje, niet met een braaf mopje of een gevatte kwinkslag om de gespannen kosmische sfeer te breken, maar met een eindeloze, overvloedige, schuddebuikende bulderlach. Hij lacht nog steeds; en dat lachen horen heet genade.”

Lees verder OverHumor en het heilige

Heilige democratie

Heilige democratie

Ik heb mijn democratische plicht netjes vervuld. Ben opgewekt naar het stembureau gekuierd. Heb zonder al te veel te zweven over de lijst het vakje roodgekleurd dat ik in gedachte had. Heerlijk, met potlood… democratie heeft haar eigen haar materiële sacraliteit, haar eigen semi-liturgische gebruiken, die je niet door computers vervangen moet. Opgewekt heb ik deLees meer overHeilige democratie[…]