This Theme Supports a Custom FrontPage

Een derde maal tegen de interreligie

Een derde maal tegen de interreligie

Joan ElkerboutSommige dingen lijken zo mooi en onschuldig, dat je er haast onmogelijk tegen kunt zijn. Ben je dat toch, dan maak je je in de ogen van velen automatisch schuldig aan heel wat lelijke dingen. Alsof je een schattige pup de nek omdraait, of een kindertekening aan stukken scheurt. Ik heb dat met de ‘interreligie’ van Joan Elkerbout. Morgen vindt in Bilthoven de eerste viering plaats van deze ‘kerk voor alle godsdiensten’. Mooie rituelen, iedereen is er welkom, love, peace and harmony alom, iedereen wordt er in zijn of haar waarde gelaten. Hoe kún je daar tegen zijn? Nou, het spijt me, maar ik moet deze kliederige kindertekening toch echt aan stukken scheuren.

Lees verder OverEen derde maal tegen de interreligie

De revolte der sleepdragers

De revolte der sleepdragers

De Filosofie Scheurkalender vertelt vandaag een anekdote over de aloude spanning tussen filosofie en theologie:

Toen men Immanuel Kant eens vroeg of hij nog geloofde dat de filosofie de dienstmaagd van de theologie was, antwoordde hij: ‘Het hangt ervan af of ze met de fakkel voorop loopt, of mevrouws sleep draagt.’

Je kunt hierin lezen dat de filosofie sinds de Verlichting de leidende rol van de theologie heeft overgenomen, maar feitelijk is dat niet wat Kant hier zegt. De filosofie loopt weliswaar met de fakkel voorop, maar is daarmee nog steeds dienstbaar aan de theologie. Overigens was die zienswijze van Kant allerminst revolutionair, want de filosofie is, zeker sinds de scholastiek, altijd de fakkeldraagster van de theologie geweest. Sleepdraagsters had de theologie al genoeg — dat waren de theologen. Waren, want onder het bedienend personeel van de theologie ontstond inderdaad een revolte, een regelrechte staking: niet de fakkeldraagsters gooiden echter het bijltje erbij neer, zoals het citaat van Kant doet vermoeden, maar de sleepdraagsters. Hun starre werkweigering heeft de laatste decennia groteske vormen aangenomen. Er is zelfs een naam bedacht voor deze grote theologenstaking: religiewetenschap.

Lees verder OverDe revolte der sleepdragers

Nogmaals: tegen de interreligie

Nogmaals: tegen de interreligie

interfaithEerder schreef ik op deze plek een kritisch stuk over ‘interfaith minister’ Joan Elkerbout en haar ‘kerk voor alles godsdiensten’. Ik vind dat waanzin en heb daar tien (volgens mij) goede redenen voor genoemd. Uiteraard viel het te verwachten dat niet iedereen het goede redenen vond. Peter Pit, wiens interessante weblog ik nog niet kende, schreef een grondig en uiterst kritisch weerwoord, dat ik niet onbeantwoord wil laten.

Lees verder OverNogmaals: tegen de interreligie

Tien bezwaren tegen de interreligie

Tien bezwaren tegen de interreligie

Nederland is weer een kerkgenootschap rijker. En wat voor één. Gediplomeerd ‘interfaith minister‘ Joan Elkerbout uit Sint-Oedenrode sticht een kerk voor alle godsdiensten. Witte heksen, christenen, boeddhisten, new agers, humanisten en moslims, iedereen is welkom. Dat klinkt heel mooi. Maar dat is het niet. Het is je reinste waanzin, deze ‘interreligie’. En ik zal je tien goede redenen geven waarom.

Lees verder OverTien bezwaren tegen de interreligie