This Theme Supports a Custom FrontPage

Katholiek Zeeland

Katholiek Zeeland

In mijn jongste column in het Katholiek Nieuwsblad breng ik een kleine hommage aan Zeeland, waar ik onlangs vakantie vierde met mijn gezin. Nu gaan columns zelden over waar ze eigenlijk over gaan, daar gaat het bij columns nu net een beetje over. Dus deze column gaat eigenlijk ook niet over Zeeland (maar over de missionaire drang van respectievelijk fastfoodketens en kerken). Maar om niet op Zeeuwse tenen te trappen – ik kom er echt graag en hoop er nog vaker te komen zonder scheef aangekeken te worden – wil ik toch iets verduidelijken over wat ik zei over de gelovige gezindheid van deze fijne kustprovincie.

Lees verder OverKatholiek Zeeland

Een pauselijke pauze

Een pauselijke pauze

Paus Franciscus bezoekt kantine“Waar eten deze mannen? – vraagt men zich af. Dan verschijnt het droombeeld van een Vaticaanse kantine, waar de Zwitsers hun lunch gebruiken met de kolbakdragers, de edelgardisten, de blauwe politieagenten, de Palatijnse wachten en de kleine dikke tuinman, die onder het eten zijn strooien hoed op het hoofd zou houden, nadat hij hem bij het bidden eerbiedig in de gevouwen handen boven zijn bord soep hief, de bol naar buiten, de sleetse binnenkant tegen de borst. En met al die mannen in zandsteenkleurige arbeiderspakken, bediend van kolossale schotels door kardinalen in het vuurrood. Zulk een kantine zou lijken op een carnavalsconvent met bruine paters en jezuïeten, gevelrestaurateurs en klokkemakers, ruitenwassers en pauselijke chauffeurs tussen bisschoppen en prelaten verspreid. In dit huis is iets te vinden voor ieders honger.”

— Anton van Duinkerken, Begrip van Rome (1948)

Lees verder OverEen pauselijke pauze

Vonne van der Meer over Allerzielen

Vonne van der Meer over Allerzielen

Allerzielen“Ik heb de liturgie van Allerzielen altijd bijzonder troostrijk gevonden. Dat je in die Mis bij elkaar bent met mensen die het afgelopen jaar ook allemaal iemand verloren hebben. De namen van de gestorvenen worden genoemd, er wordt een lichtje voor ze aangestoken. Dan voel ik me een uur lang een gemeenschap met mensen van wie ik misschien niet precies weet wie ze verloren hebben, maar wel dat ze hier vanavond, net als ik, willen zijn om hun doden te gedenken. Het markeert de tijd ook: dit is alweer de tweede of derde Allerzielen sinds de dood van mijn vader of moeder. Ik kan het iedereen aanbevelen en heb dat ook weleens gedaan, maar een niet-katholiek zal hier waarschijnlijk niet ineens een kerk voor binnenlopen.” – Vonne van der Meer

Lees verder OverVonne van der Meer over Allerzielen

Sociale traditie

Sociale traditie

“Wat zullen we nou krijgen, de paus is links geworden!” Dat was de teneur van veel – conservatieve én progressieve – commentaren bij verschijning van de encycliek Caritas in Veritate van paus Benedictus XVI in 2009. Uiteraard was de paus niet links geworden, de commentatoren hadden gewoon zitten slapen; deze pauselijke rondzendbrief paste in eenLees meer overSociale traditie[…]

Een onbevreesd christelijk geluid

Een onbevreesd christelijk geluid

Eergisteren werd tijdens het Conservatief Café in Gouda het boek Blond, brutaal en bidden van Mariska Orbán-de Haas gepresenteerd. Ik mocht, samen met Andries Knevel, als recensent optreden. Ik heb het nu al spraakmakende boek van de hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad met plezier en belangstelling gelezen. Tijdens de presentatie destilleerde ik uit de in dit boek opgetekende ervaringen wat ‘lessen’ voor alle katholieken (of breder: alle christenen en ‘mensen van goede wil’) die zich in het zo netelige debat over de Kerk willen mengen. Ik geef hier een korte samenvatting van mijn bijdrage.

Lees verder OverEen onbevreesd christelijk geluid

De Heilige Steve

De Heilige Steve

Ooit las ik een essay waarin gesteld werd dat Apple-computers katholiek waren en Microsoft-computers protestants. Apple werkte met pictogrammen, veelzeggend ‘iconen’ genaamd, zoals katholieken ook graag beelden gebruiken om het geloofsverhaal aanschouwelijk te maken. Microsoft werkte destijds nog met een besturingssysteem gebaseerd op opdrachtregels (MS-DOS, wie kent het nog? C:\>), wat dan protestants zou zijn, want tekstgericht, ‘schriftuurlijk’.

Lees verder OverDe Heilige Steve

Have-not-enoughs

Have-not-enoughs

In de Volkskrant staat vandaag een merkwaardig artikel over Britse relschoppers die voor de rechter moesten verschijnen. Het zijn, zo blijkt uit het artikel, geen kansarme jongeren of have-nots, maar allemaal vrij normale jonge mensen, met een normale baan of een goede studie. Ik denk dat ze beter te typeren zijn als have-not-enoughs; ze hebben allemaal al een blackberry en plasmascherm en dvd-speler, maar dat is niet genoeg. Erkenning willen ze, respect. Ze willen aandacht vragen voor hun “lot”, zo meldt het krantenbericht. En daarom sloegen ze winkelruiten in om nog meer blackberry’s, plasmaschermen en dvd-spelers soldaat te maken. Juist. Maar tussen alle slappe smoezen van deze verwende jochies trof me toch één verweer.

Lees verder OverHave-not-enoughs

Newman versus Van Bijsterveldt

Newman versus Van Bijsterveldt

In mijn column in de mooie kersteditie van het Katholiek Nieuwsblad, sloeg ik minister Marja van Bijsterveldt nogal ongenadig om de oren met kardinaal John Henry Newman. Dat kun je een beetje zielig vinden – zij het voor kardinaal Newman omdat ik de arme man 120 jaar na zijn dood zo bruusk misbruik, dan wel voor minister Van Bijsterveldt omdat ik zo’n zwaargewicht gebruik om haar mee om de oren te slaan – maar ik vind dat onze Minister van Onderwijs het toch echt wel verdiend heeft.

Lees verder OverNewman versus Van Bijsterveldt

Radicaal gematigd

Radicaal gematigd

Katholiek NieuwsbladOnze eigen roomse roddelsite RKBoulevard.nl berichtte er gisteren al over op basis van louter giswerk. Maar per ongeluk loog die site de waarheid. Inderdaad mag ik Hans Hillen opvolgen als columnist van Katholiek Nieuwsblad. Vanaf volgende week heb ik de eer en het genoegen om eens in de drie weken commentaar te geven op actuele kwesties. De timing is – eh, nou ja, interessant: dat ik als KN-columnist wordt aangekondigd net nu de virtueel-intellectuele goegemeente op haar achterste benen staat vanwege een open brief van de hoofdredacteur van dezelfde weekkrant. Maar hier slaan de roddeltantes uit het Heilig Hart van Nederland de plank wél finaal mis: ik heb ook na deze heisa geen enkele moeite me met het KN te associëren.

Lees verder OverRadicaal gematigd

Marta, Maria en Teresa van Calcutta

Marta, Maria en Teresa van Calcutta

Moeder Teresa onthulde ooit in een brief dat Jezus tijdens de Heilige Communie tot haar had gezegd: “Ik wil Indiase zusters, die Maria en Marta zullen zijn, die zo met Mij verbonden zullen zijn, dat ze Mijn liefde zullen uitstralen.” Juist de bijzin over de Bijbelse zussen Maria en Marta is interessant. Van oudsher zijn zij het symbool van de twee soorten kloosterordes: enerzijds de contemplatieve ordes, die zoals Maria aandachtig naar de Heer luisteren en zich dus vooral toeleggen op gebed, en anderzijds de actieve ordes, die net als Marta het ‘vuile werk’ opknappen – dus bijvoorbeeld voor armen, zieken en stervenden zorgen.

Lees verder OverMarta, Maria en Teresa van Calcutta