This Theme Supports a Custom FrontPage

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum martyrum

Et alibi aliorum plurimorum sanctorum martyrum

“En elders vele andere heilige martelaren…” Dat is, zo ongeveer, de vertaling van de kop boven dit stukje. Het is een frase uit het Martyrologium Romanum, het officiële martelarenboek van de Katholieke Kerk. Ik las ergens dat dat boek meer naamloze martelaren telt dan met naam bekende martelaren. Paul Hamans, priester van het bisdom RoermondLees meer overEt alibi aliorum plurimorum sanctorum martyrum[…]

Het blijvende belang van de jezuïeten

Het blijvende belang van de jezuïeten

Iesus Hominum Salvator - Zegel van de jezuïetenToen in 1654 het Kruithuis in Delft ontplofte, gaven velen de jezuïeten de schuld. Niet dat iemand suggereerde dat deze ramp, waarbij honderden mensen het leven lieten, een aanslag was die was voorbereid of uitgevoerd door een lid van de roemruchte Sociëteit van Jezus. Nee, de ‘Delftse donderslag’ was een straf van God, omdat de lokale overheid de aanwezigheid van jezuïeten in hun stad tolereerde. Natuurrampen, samenzweringen, koningsmoorden – geen enkele katholieke orde heeft er zo vaak de schuld van gekregen als het broederschap van de heilige Iñigo Lopez de Loyola

Lees verder OverHet blijvende belang van de jezuïeten

"Hier ben ik om met u te sterven…"

"Hier ben ik om met u te sterven…"

Het is 23 juli 1572. Willem van Oranje neemt Roermond in. Zijn soldaten plunderen met grof geweld de stad, waarbij vooral katholieke kerken en kloosters het moeten ontgelden. Paulus van Waelwijck, kapelaan en secretaris van de bisschop van Roermond, haast zich naar het karthuizerklooster. Broeder Stefanus, de portier, opent de poort. Het gezicht van Van Waelwijck is getekend door grimmige berusting. “Hier ben ik om met u te sterven”, zegt hij.

Lees verder Over"Hier ben ik om met u te sterven…"