This Theme Supports a Custom FrontPage

Vrolijk vasten

Vrolijk vasten

Het askruisje. Niet alleen een prachtig, maar ook nog eens een praktisch gebruik – het helpt ons namelijk gestalte te geven aan een belangrijke aansporing van Jezus, waar wij op Aswoensdag steevast mee om de oren worden geslagen:

“Wanneer gij vast,
zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen;
zij verstrakken hun gezicht
om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn.”
– Mt. 6:16

Het askruisje lijkt misschien een zichtbaar merkteken voor schijnheiligen die graag willen laten zien dat zij aan de veertigdaagse vastenperiode zijn begonnen. Kijk mij eens vroom zijn. Maar het feitelijke resultaat is bijna het tegenovergestelde: iedereen ziet er tamelijk belachelijk uit met zo’n zwarte vlek op zijn of haar voorhoofd. Zeker als je er een somber gezicht bij trekt verander je in een hilarische karikatuur van een grafdelver. Na de H. Mis van Aswoensdag moet je daarom haast wel glimlachen, om jezelf en om anderen. Stof zijt gij… uiteindelijk is het een (zelf-)relativering, die niet alleen bescheiden maakt, maar vooral ook vrolijk.

Lees verder OverVrolijk vasten