This Theme Supports a Custom FrontPage

Feestvreugde. Of: de vervoorwerping van het kinderboek

Feestvreugde. Of: de vervoorwerping van het kinderboek

Al op het schoolplein klonk vanochtend luid het hemeltergende kauwgomballendeuntje. “Want het is feest, feest, feest! Zoals er nooit één is geweest!” Twee leerkrachten, ongetwijfeld tegen hun zin daartoe aangewezen, deden plichtmatig leuk door houterig te dansen en met wat boeken te zwaaien. Een bellenblaasmachine tufte mistroostig zeepbellen uit, die enkele baldadige groep-zeveners met karatetrappen poogden te doen spatten.

Lees verder OverFeestvreugde. Of: de vervoorwerping van het kinderboek

De uitholling van de universiteiten

De uitholling van de universiteiten

Open brief aan de colleges van bestuur van de Nederlandse universiteiten.

Weledelgeleerde dames en heren,

Naar aanleiding van het zogenoemde ‘Professorenmanifest‘, waarin 35 hoogleraren van diverse universiteiten hun zorgen kenbaar maken over het kerkelijk klimaat in ons land, zien wij het als onze burgerlijke plicht om u onze zorgen kenbaar te maken over het academische klimaat in ons land. Het is uiteraard een goede zaak dat katholieke hoogleraren zich bezorgd tonen over het reilen en zeilen van de kerk. Dat had men eerder en vaker mogen doen. Maar het genoemde manifest is van een zo bedroevend niveau, dat wij ons ernstig afvragen of wij onze kinderen niet beter in het buitenland kunnen laten studeren.

Lees verder OverDe uitholling van de universiteiten

Have-not-enoughs

Have-not-enoughs

In de Volkskrant staat vandaag een merkwaardig artikel over Britse relschoppers die voor de rechter moesten verschijnen. Het zijn, zo blijkt uit het artikel, geen kansarme jongeren of have-nots, maar allemaal vrij normale jonge mensen, met een normale baan of een goede studie. Ik denk dat ze beter te typeren zijn als have-not-enoughs; ze hebben allemaal al een blackberry en plasmascherm en dvd-speler, maar dat is niet genoeg. Erkenning willen ze, respect. Ze willen aandacht vragen voor hun “lot”, zo meldt het krantenbericht. En daarom sloegen ze winkelruiten in om nog meer blackberry’s, plasmaschermen en dvd-spelers soldaat te maken. Juist. Maar tussen alle slappe smoezen van deze verwende jochies trof me toch één verweer.

Lees verder OverHave-not-enoughs

Newman versus Van Bijsterveldt

Newman versus Van Bijsterveldt

In mijn column in de mooie kersteditie van het Katholiek Nieuwsblad, sloeg ik minister Marja van Bijsterveldt nogal ongenadig om de oren met kardinaal John Henry Newman. Dat kun je een beetje zielig vinden – zij het voor kardinaal Newman omdat ik de arme man 120 jaar na zijn dood zo bruusk misbruik, dan wel voor minister Van Bijsterveldt omdat ik zo’n zwaargewicht gebruik om haar mee om de oren te slaan – maar ik vind dat onze Minister van Onderwijs het toch echt wel verdiend heeft.

Lees verder OverNewman versus Van Bijsterveldt

Het is niet volbracht

Het is niet volbracht

Gisteren vertelde iemand mij over een ontmoeting met een oude pater missionaris. Hij was een diep gelovig man, en had zijn hele leven hard gewerkt in Afrika. Deze goede man zei nu: “Ons werk is achterhaald. Alles waar de kerk eeuwenlang voor gevochten heeft – vrijheid, gelijkheid, solidariteit – is gerealiseerd. De staat heeft die dingen overgenomen. Het is volbracht.”

Lees verder OverHet is niet volbracht

Het blijvende belang van de jezuïeten

Het blijvende belang van de jezuïeten

Iesus Hominum Salvator - Zegel van de jezuïetenToen in 1654 het Kruithuis in Delft ontplofte, gaven velen de jezuïeten de schuld. Niet dat iemand suggereerde dat deze ramp, waarbij honderden mensen het leven lieten, een aanslag was die was voorbereid of uitgevoerd door een lid van de roemruchte Sociëteit van Jezus. Nee, de ‘Delftse donderslag’ was een straf van God, omdat de lokale overheid de aanwezigheid van jezuïeten in hun stad tolereerde. Natuurrampen, samenzweringen, koningsmoorden – geen enkele katholieke orde heeft er zo vaak de schuld van gekregen als het broederschap van de heilige Iñigo Lopez de Loyola

Lees verder OverHet blijvende belang van de jezuïeten