This Theme Supports a Custom FrontPage

D(eetman)-Day: mijn eerste indrukken

D(eetman)-Day: mijn eerste indrukken

Wanneer je, zoals ik, vóór het verschijnen van het Deetman-rapport een boek geschreven hebt waarin de misbruikschandalen binnen de katholieke Kerk een prominente rol spelen, dan kijk je natuurlijk met bijzondere belangstelling uit naar dat rapport. Het kan zomaar gebeuren dat je je boeken van de schappen moet laten halen omdat alles wat je erin beweert door de feiten ingehaald is. In Van klokken en klepels kon ik nog zeggen: we kennen de precieze omvang van het probleem nog niet, we weten niet of het meer of minder voorkomt in katholieke kring, enzovoort. Maar sinds afgelopen vrijdag gaat die vlieger niet meer op – het was D-Day, Deetman-Day, het langverwachte uur van de waarheid… Nu ik de samenvatting en flarden van het complete rapport gelezen heb en de verslaggeving erover een beetje gevolgd heb, concludeer ik alvast voorzichtig dat mijn boek in de schappen mag blijven liggen.

Lees verder OverD(eetman)-Day: mijn eerste indrukken

Voorbij de schema’s

Voorbij de schema’s

Ben ik de enige die die compensatieregeling voor misbruikslachtoffers, waar de bisschoppen en religieuze ordes vandaag mee hebben ingestemd, enigszins pervers vindt? Ik wist niet dat leed zo makkelijk te kwantificeren was – in keurige keuzemenu’s met nauw omschreven categorieën; vul uw formulier in en u weet meteen hoeveel u terugkrijgt. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. En de slachtoffergroepen intussen maar mopperen dat de regeling wat laat komt en dat ze tegemoetkoming van de rechtsbijstandkosten in Box 5 wat mager vinden. We leven in een vreemde wereld, waar dit soort boekhouderij voor ‘verantwoordelijkheid nemen’ wordt versleten.

Lees verder OverVoorbij de schema’s

Grote Boze Kerk: de reacties

Grote Boze Kerk: de reacties

Mijn opiniebijdrage in de Volkskrant vorige week heeft tot aardig wat discussie geleid. Hoofdzakelijk ontving ik positieve reacties – ook uit niet-katholieke hoek, gelukkig; want ik wilde een argument inbrengen in de discussie over seksueel misbruik in rooms-katholieke instellingen, dat katholieken en niet-katholieken op gelijke wijze aanspreekt. Maar uiteraard was er ook kritiek. Hier op m’n eigen site, op andere blogs en op Twitter zijn nogal wat argumenten ingebracht tegen mijn betoog. Op de belangrijkste argumenten wil ik hier graag even ingaan.

Lees verder OverGrote Boze Kerk: de reacties

Boomspiegel

Boomspiegel

boomspiegelIn de nieuwbouwwijk waarin ik woon — je weet wel, waar de vogels in drievoud een verzoek tot fluiten moeten indienen — heeft men iets moois bedacht om de mensen van de straat te houden. Of nee, eigenlijk om ze op de straat te houden… Zie je, al die drukke tweeverdieners die hier wonen vluchten doorgaans linea recta vanuit hun op de oprit geparkeerde SUV hun voordeur binnen, doodsbenauwd dat ze dingen moeten doen die tegen al hun principes, zeden en gewoonten ingaan, zoals hun buurman groeten. Dus om deze burgers te inspireren tot burgelijke betrokkenheid en buitenlucht heeft het ambtenarenapparaat een slimme list bedacht: een boomspiegeladoptieplan.

Lees verder OverBoomspiegel

Twee zieke vrouwen

Twee zieke vrouwen

“…en voegde eraan toe
dat men haar te eten moest geven.” (Mc. 5:43)

talitakoemiDe evangelielezing van afgelopen zondag zit zo vol met wonderbaarlijke gebeurtenissen, dat je bijna over deze laatste zin heen zou lezen. Het is een formaliteit, zou je denken, een zijdelingse opmerking. Jezus heeft zojuist het twaalfjarige dochtertje van Jaïrus uit de dood gewekt. “Talita koemi“, had Hij eenvoudigweg gezegd, “Meisje, sta op.” De mensen waren stomverbaasd toen het kind dat deed en meteen rond ging lopen – “want het was twaalf jaar”, voegt de evangelist daar aan toe, alsof dat afdoende verklaart waarom zij direct rond begon te lopen nadat zij uit haar ziek- en sterfbed opgestaan was. Zo’n jonge meid heeft dan vast geen last van wiebelige benen of duizeligheid, nee, ze is meteen weer vrolijk en opgewekt. — Dat laatste is natuurlijk een interessant woord in deze context.

Lees verder OverTwee zieke vrouwen

We stinken er altijd weer in

We stinken er altijd weer in

“Religie blijft ongrijpbaar, wetenschap past bescheidenheid.” Een mooie kop boven een mooi artikel over het afscheid van de godsdienstpsycholoog Jacques Janssen aan de Nijmeegse universiteit. Toen ik het stukje las, herinnerde ik mij dat ik Janssen enige jaren geleden ook geïnterviewd heb, over vergelijkbare thematiek, voor de nieuwsbrief van de Radboudstichting (niet te verwarren met de Radboud Universiteit). Dat interview vond ik het (her-)lezen waard, al zeg ik het zelf. Ook met het oog op huidige debatten over geloof, ongeloof, bijgeloof en wetenschap. Nou ja, beter goed gekoppiepeest dan slecht geparafraseerd, dus hier komt-ie:
Lees verder OverWe stinken er altijd weer in