This Theme Supports a Custom FrontPage

Gerard Brom, wie maalt erom?

Gerard Brom, wie maalt erom?

Sommige boeken zijn zozeer het tegenovergestelde van ‘light reading‘, dat het lezen ervan voelt als zelfkastijding. Penitentie voor begane zonden. Daarin kan een zeker masochistisch genoegen schuilen – of gáán schuilen, wanneer je de zelftuchtiging maar lang genoeg volhoudt. Pets, klinkt de karwats, pets, pets – doe mij nog maar een bladzijde, en nog één, en nog één, pets, pets… Een dergelijke ervaring had ik bij het lezen van Heraut van de katholieke herleving, een onlangs verschenen, baksteenzware biografie van de letterkundige en cultuurhistoricus Gerard Brom (1882-1959), door Paul Luykx.

Lees verder OverGerard Brom, wie maalt erom?

Paternalisme toen en nu

Paternalisme toen en nu

Een fragment uit een katholiek schoolboek voor jonge vrouwen uitgegeven in 1960 zorgde vandaag voor enige beroering in huize-De Wit. Je kent dergelijke lectuur misschien wel, met van die schitterende aanwijzingen over gehoorzaamheid aan de man en huishoudelijk welbevinden, en verder wat tips voor ‘als je man voorstelt te paren’ en ‘als je man minder normale handelingen voorstelt’ (“Gedraag je gehoorzamend en lijdzaam maar geef je eventueel ongenoegen aan door een stilzwijgen.”)

Lees verder OverPaternalisme toen en nu