Doorgang

“Wanneer wij ons bezinnen op ons eigen bestaan, dan komt ons dit voor als een beweging, die in het duister van onze jeugd begint, meer of minder ver terug naarmate ons herinneringsvermogen reikt, — dan stijgt, culmineert, zich neigt, om uiteindelijk meer of minder in vervulling gegaan of plotseling afgebroken, neer te dalen en weg te zinken. Deze boog van het bestaan begint bij de geboorte en eindigt bij de dood. Ervóór ligt een duisternis, waarover de verwondering zich tastend afvraagt hoe het mogelijk was dat ik beginnen kon. Erachter ligt eveneens een duisternis, waarboven een onbestemd gevoel van hoop ons uitdraagt.

In Jesus Christus is dit niet zo. De boog van zijn leven begint voor Hem niet bij de geboorte, doch reikt ver daar overheen, terug in de eeuwigheid: ,,Vóór Abraham werd, ben Ik” (Joh. 8, 58). (…) En de boog verzinkt niet in de dood doch gaat, zijn gehele mensenbestaan medevoerend, verder en verder in de eeuwigheid: ,,Ze zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij verrijzen” (Matt. 17,23). Het levensbewustzijn van Christus heeft een geheel andere diepte en wijdte, een geheel andere verhouding tot de dood dan dat van anderen. De dood is in zijn bewustzijn slechts een doorgang, hoezeer ook van de grootste betekenis vervuld. (…) De verrijzenis is de verwerkelijking van hetgeen Hij reeds altijd in Zich had.”

— Uit: Romano Guardini, De Heer (1937).

‘Doorgang’, dat betekent ‘Pasen’ letterlijk. We herkennen het nog in het woord ‘passage’. De doorgang: het herinnert aan Mozes die door de woestijn gaat met zijn volk; met als climax de droge doorgang door de Rode zee; het herinnert aan God die voorbijgaat aan de huizen waar het bloed van het offerlam op de deurposten is gesmeerd. En het herinnert aan die ultieme passage, waar ook Guardini aan refereert: de dood en verrijzenis, Pascha nostrum immolates est Christus… het Paaslam, Christus, voor ons geslacht. Maar de dood heeft niet het laatste woord gekregen. Wij mogen doorgaan.

Ik wens alle lezers van dit weblog een zalig en gezegend Pasen, het vreugdevolle feest van die raadselachtige doorgang.

[fb_button]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *