Kerk en krant. Een confrontatie in columns

Kerk en krantKerk en krant blijken steeds opnieuw twee aparte werelden, met elk eigen regels, een eigen taal, een eigen logica. Anton de Wit, in beide werelden thuis, gaat de confrontatie aan in deze bundel van columns, essays en opinie-artikelen.

Op zijn eigen kenmerkende wijze – speels, geestig en scherpzinnig – analyseert de katholieke publicist actuele kwesties op het snijvlak van religie, journalistiek en samenleving. De hier verzamelde teksten verschenen eerder in diverse digitale en gedrukte media; voor het eerst zijn ze hier in hun onderlinge samenhang samengebracht in een overzichtelijke bundel. Onder meer het seksueel misbruik door geestelijken, het rapport daarover van de commissie-Deetman en de discussie over het celibaat passeren uitgebreid de revue.

Omvang: 66 pag.
Bestandsformaat: ePub [?]
Bestandsgrootte: 0,2 mB.
Prijs: € 5,-

[fb_button]