This Theme Supports a Custom FrontPage

Ver- of onthullende misbruikcijfers?

Ver- of onthullende misbruikcijfers?

Nog even over het seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. (Nee hè, niet weer? Ja, toch wel!)

Ik schreef in mijn vorige blogje dat een snelle rekensom leert dat kindermisbruik (op basis van Amerikaanse cijfers over 2012 ) bij niet-geestelijken liefst tien keer vaker voorkomt dan bij geestelijken. Een opmerkelijk gegeven, dat nog wel wat nadere aandacht verdient.
Lees verder OverVer- of onthullende misbruikcijfers?

Vijf dingen die Bowie goed begrepen heeft over de Kerk

Vijf dingen die Bowie goed begrepen heeft over de Kerk

Ik maakte me onlangs boos over de onsmakelijke stereotypen die David Bowie in zijn videoclip van The Next Day gebruikt om de katholieke Kerk zwart te maken. Ik beloofde toen een wat nadere analyse van de impliciete en expliciete vooroordelen in de clip, uiteraard met het idee die te ontmaskeren en weerleggen. Maar ik ben van gedachten veranderd. Allereerst omdat ik niet wéér een bozig stukje over Bowie wil schrijven. Mensen zouden nog gaan denken dat ik een hekel aan Bowie heb, wat niet waar is. (Ik besteedde eens een uitermate lovende aflevering van Zincast aan een liedje van hem. Ik bedoel maar.) Het is, daarbij, een goede katholieke gewoonte om in alle dingen het positieve te zoeken, in plaats van je blind te staren op het negatieve. Maar bovendien kwam ik, toen ik de clip nog eens goed bekeek, tot de conclusie dat David Bowie een aantal dingen wel degelijk goed begrepen heeft over de rooms-katholieke Kerk. Ik noem vijf onweerlegbare waarheden over de Kerk die ik in Bowies liedje en videoclip aantrof:

Lees verder OverVijf dingen die Bowie goed begrepen heeft over de Kerk

Rekenwonders

Rekenwonders

Als jolige pubers schoven wij aan in de met stoelen en tafels gevulde gymzaal van Regionale Scholengemeenschap De Kweekvijver in Benedenzolde. Voor mij was het al een jaar of vijftien geleden dat ik ‘voor het echie’ eindexamen deed, voor sommigen onder ons nog veel langer, en voor een niet onaanzienlijk deel was het de eerste keer. Samen met een groepje collega-journalisten was ik door het Ministerie van Onderwijs uitgenodigd om mee te doen aan het centraal schriftelijk eindexamen Wiskunde B voor Havo. “Wiskunde!”, riep een collega van een landelijke krant. “Waarom nu uitgerekend wiskunde? Ze weten toch dat wij niet bepaald rekenwonders zijn? We zijn toch niet voor niets journalist geworden?” Gelach onder de collega’s. De surveillant maande tot stilte, we gingen beginnen.

Lees verder OverRekenwonders

D(eetman)-Day: mijn eerste indrukken

D(eetman)-Day: mijn eerste indrukken

Wanneer je, zoals ik, vóór het verschijnen van het Deetman-rapport een boek geschreven hebt waarin de misbruikschandalen binnen de katholieke Kerk een prominente rol spelen, dan kijk je natuurlijk met bijzondere belangstelling uit naar dat rapport. Het kan zomaar gebeuren dat je je boeken van de schappen moet laten halen omdat alles wat je erin beweert door de feiten ingehaald is. In Van klokken en klepels kon ik nog zeggen: we kennen de precieze omvang van het probleem nog niet, we weten niet of het meer of minder voorkomt in katholieke kring, enzovoort. Maar sinds afgelopen vrijdag gaat die vlieger niet meer op – het was D-Day, Deetman-Day, het langverwachte uur van de waarheid… Nu ik de samenvatting en flarden van het complete rapport gelezen heb en de verslaggeving erover een beetje gevolgd heb, concludeer ik alvast voorzichtig dat mijn boek in de schappen mag blijven liggen.

Lees verder OverD(eetman)-Day: mijn eerste indrukken

Een kleine historie van ons laagland

Een kleine historie van ons laagland

Ooit, in een duistere en irrationele tijd, werd ons land bestierd door benepen wetsgeleerden. Die benepen wetsgeleerden hadden een Heilige Oekaze uitgevaardigd waarin stond dat Nederland een geheel vlak land moest worden. Jij weet het misschien niet meer, maar vroeger hadden we hier heuvels, bergen en dalen, moerassen en oerbossen, woest meanderende rivieren. Daar moest rap een einde aan komen, meenden de wetsgeleerden. Want het kon toch niet zo zijn dat een Nederlander in pak ‘em beet Eindhoven (vroeger een pittoresk Alpendorp) de frisse berglucht mocht snuiven, terwijl iemand in Amsterdam (toen reeds een paaldorp op zompige moerasgrond) half verstikt werd door de zwaveldampen.

Lees verder OverEen kleine historie van ons laagland

Grote Boze Kerk

Grote Boze Kerk

Vandaag verscheen in de Volkskrant een opiniebijdrage van mijn hand over het misbruikschandaal in de rooms-katholieke kerk. Ik heb willen betogen dat we de plank misslaan als we deze gruwelijke affaire steeds maar weer aangrijpen om ‘het instituut kerk’ of ‘het celibaat’ aan te vallen. Zo gemakkelijk mogen we onszelf niet van onze verantwoordelijkheden ontslaan. Hieronder de tekst van mijn artikel.

Lees verder OverGrote Boze Kerk

Cijfergoochelarij

Cijfergoochelarij

Een kop in de Volkskrant vanochtend: Pastoors voor versoepeling van celibaat De eerste zin van het artikel: Een op de drie pastoors in Limburg is voor versoepeling van het celibaat. Dat blijkt uit een belrondje van dagblad De Limburger onder overigens slechts dertig van de ongeveer tweehonderd pastoors die in Limburg werkzaam zijn. Kortom: dezeLees meer overCijfergoochelarij[…]

Dominicaans navelstaren

Dominicaans navelstaren

Op de website van de Nederlandse dominicanen werd onlangs in de rubriek ‘Lachen’ een bericht geplaatst dat ik persoonlijk eerder om te huilen vind. Het betreft een brief uit 1933 van de toenmalige bisschop van Haarlem aan de toenmalige provinciaal overste van deze kloosterorde. De bisschop beklaagt zich erover dat de paters dominicanen die in zijn bisdom werkzaam zijn “weinig of in het geheel geen kennis nemen van onze bepalingen en voorschriften”, wat het bisdom veel extra werk kost en wat ook nog eens “kan leiden in detrimentum animarum (tot schade van de zielen)”. We weten niet wat de paters dominicanen toen deden of juist niet deden waardoor zielen beschadigd en bisdommedewerkers overwerkt raakten. Maar wat we wel weten is des te merkwaardiger; namelijk dat de paters dominicanen van nu een slecht gevoel voor humor hebben.

Lees verder OverDominicaans navelstaren