This Theme Supports a Custom FrontPage

7keer7: Een bijeengeraapt zootje

7keer7: Een bijeengeraapt zootje

[iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/J1mBB2DK7nc” frameborder=”0″ allowfullscreen]

De opdracht van de religieuze kroegentocht 7keer7 was welbeschouwd krankjorum. Vat even in zeven minuten jouw gedroomde christendom samen; wat laat je achter, wat neem je mee? In een lezing van een uur had ik dat gek genoeg waarschijnlijk niet zo moeilijk gevonden, maar in zeven minuten… Dat heeft me aardig wat hoofdbrekens gekost, zal ik je eerlijk zeggen. (Ja ja, ik weet het, het is me ook niet gelukt in precies zeven minuten, zo blijkt uit bovenstaand filmpje…)

Lees verder Over7keer7: Een bijeengeraapt zootje

Gepieker op een lege kerkbank

Gepieker op een lege kerkbank

Zouden de kerkbanken vandaag de dag nog vol zitten als de katholieke Kerk de afgelopen vijftig jaar de traditionele liturgie niet aan de kant had gezet, het godsdienstonderwijs niet uit handen had gegeven, en ook gevestigde gebruiken als de biecht niet had laten verslonzen? Die intrigerende suggestie wordt gewekt in een lezenswaardige opiniebijdrage in de Volkskrant gisteren, van Olaf van Boetzelaer. Met veel van zijn observaties ben ik het van harte eens, maar toch lijkt de achterliggende analyse me erg eenzijdig.

Lees verder OverGepieker op een lege kerkbank

Van gnostici, neopelagianisten en andere trollen

Van gnostici, neopelagianisten en andere trollen

Bij gelegenheid van het verschijnen van de tweede Hobbit-film (die ik trouwens erg vlak en matig vond, en die slechts gered wordt door de prachtige dialoog tussen Bilbo en Smaug tegen het einde) heb ik op Ignis Webmagazine gewezen op de diepe geestelijke band tussen het oorspronkelijke sprookje van J.R.R. Tolkien en de recente pauselijke exhortatie Evangelii Gaudium. Beide veroordelen namelijk de materiële en immateriële hebzucht, en weten zich in hun oplossingsrichting geïnformeerd en geïnspireerd door de traditie van het katholieke sociale denken – van oudsher een derde weg naast liberalisme en socialisme. Wie daarom, zoals veel linkse media deden, juichen dat paus Franciscus een socialist is, slaan de plank pijnlijk mis. Maar wie mopperen dat de paus een socialist of zelfs een marxist is, zoals een boel rechtse katholieken nu doen, slaan de plank ipso facto even mis.

Lees verder OverVan gnostici, neopelagianisten en andere trollen

Een kerkelijke koerswijziging?

Een kerkelijke koerswijziging?

“Wie is de hoogste? Je vergist je geweldig, als je meent dat te zijn!” Dat schreef Bernardus van Clairvaux rond 1145 aan de toen kersverse paus Eugenius III. De strekking van Bernardus’ even vrijmoedige als ontnuchterende brief, gepubliceerd onder de titel De consideratione: maak je geen illusies over het Petrusambt, het is een rotbaantje, en je bent niet de belangrijkste onder de bisschoppen, maar juist de ‘dienaar der dienaren’.

Lees verder OverEen kerkelijke koerswijziging?

Peter Nissen en Pius X: twee handen op één buik

Peter Nissen en Pius X: twee handen op één buik

Vandaag bracht de Volkskrant een paginagroot artikel over het schismatieke priesterbroederschap Pius X. Je weet wel, die club die een paar jaar geleden in opspraak kwam door hun Holocaust-ontkennende bisschop Richard Williamson. Maar dat vinden die piustieners nu net niet leuk dat iedereen de hele tijd over Williamson begint, want de opvattingen van Williamson zijn allerminst representatief voor heel het genootschap. Sterker nog, en ik heb dat eerder op dit blog en in mijn laatste boek ook al geschreven: het is precies omdat deze dissident Williamson tegen een hereniging met Rome is, dat hij zijn gewraakte uitspraken over de Holocaust heeft gedaan. Afijn, dat Volkskrant-artikel van vandaag laat de veel verstandigere Pius-X-bisschop Bernard Fellay dat allemaal keurig uitleggen, dus so far so good. Toch bevatte dit artikel, impliciet en expliciet, nog enkele andere misverstanden, die ik graag even uit de wereld wil helpen.

Lees verder OverPeter Nissen en Pius X: twee handen op één buik

Kaarsje

Kaarsje

Op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming een filmpje dat ik al weer enkele jaren terug opnam, bij het verschijnen van het Bronnenboek Christendom. Een ‘kaarsje opsteken bij Maria’ is een begrip in ons gezin. Zelf doe ik het ook graag, maar mijn kinderen zijn er zelfs bloedfanatiek in: die kunnen geen kerk bezoeken zonder kaarsjeLees meer overKaarsje[…]

Have-not-enoughs

Have-not-enoughs

In de Volkskrant staat vandaag een merkwaardig artikel over Britse relschoppers die voor de rechter moesten verschijnen. Het zijn, zo blijkt uit het artikel, geen kansarme jongeren of have-nots, maar allemaal vrij normale jonge mensen, met een normale baan of een goede studie. Ik denk dat ze beter te typeren zijn als have-not-enoughs; ze hebben allemaal al een blackberry en plasmascherm en dvd-speler, maar dat is niet genoeg. Erkenning willen ze, respect. Ze willen aandacht vragen voor hun “lot”, zo meldt het krantenbericht. En daarom sloegen ze winkelruiten in om nog meer blackberry’s, plasmaschermen en dvd-spelers soldaat te maken. Juist. Maar tussen alle slappe smoezen van deze verwende jochies trof me toch één verweer.

Lees verder OverHave-not-enoughs

Uittocht uit het denken

Uittocht uit het denken

Getalsmatig zal het een zeer bescheiden exodusje zijn, maar toch gaat de kleine uittocht van katholieke intellectuelen uit de kerk me aan het hart. Zo wist ik eigenlijk nog maar pas dat Anne Rice, schrijfster van The Vampire Chronicles die ik als tiener driftig verslond, enige jaren terug katholiek was geworden, maar het deed me toch oprecht verdriet te vernemen dat zij de katholieke kerk nu alweer vaarwel zegt. “In the name of Christ I quit being a Christian”, schreef ze met gevoel voor paradox en pathos. Och, ik snap haar boosheid heus wel – de christen die zich nooit ergert aan zijn eigen kerk, komt er simpelweg te weinig. Maar haar reactie – dan maar gewoon weglopen – vind ik de slechtste oplossing denkbaar.

Lees verder OverUittocht uit het denken

Studio Theologie: Live uit De Achterhoede

Studio Theologie: Live uit De Achterhoede

Welkom dames en heren, jongens en meisjes, bij weer een aflevering van Studio Theologie. Ik hoop dat u de bordjes op schoot heeft, en bier en knabbels binnen handbereik, want het belooft een spannende uitzending te worden. Vandaag is natuurlijk een grote dag voor twitterende theologieliefhebbers, want het komt tot een treffen tussen @frankgbosman en @Goedkatholiek. Een klassieker, een titanenstrijd. Voornaamgenoten, beiden katholiek, maar daar houden de overeenkomsten ver op. Vanuit de skybox van Stadion De Achterhoede doet Anton Smeets live verslag van deze bloedstollende match.

Lees verder OverStudio Theologie: Live uit De Achterhoede

Dominicaans navelstaren

Dominicaans navelstaren

Op de website van de Nederlandse dominicanen werd onlangs in de rubriek ‘Lachen’ een bericht geplaatst dat ik persoonlijk eerder om te huilen vind. Het betreft een brief uit 1933 van de toenmalige bisschop van Haarlem aan de toenmalige provinciaal overste van deze kloosterorde. De bisschop beklaagt zich erover dat de paters dominicanen die in zijn bisdom werkzaam zijn “weinig of in het geheel geen kennis nemen van onze bepalingen en voorschriften”, wat het bisdom veel extra werk kost en wat ook nog eens “kan leiden in detrimentum animarum (tot schade van de zielen)”. We weten niet wat de paters dominicanen toen deden of juist niet deden waardoor zielen beschadigd en bisdommedewerkers overwerkt raakten. Maar wat we wel weten is des te merkwaardiger; namelijk dat de paters dominicanen van nu een slecht gevoel voor humor hebben.

Lees verder OverDominicaans navelstaren